top of page

סדנאות פרידה רגשית מהנקה לנשים

הסדנה מיועדת לנשים שרוצות להקדיש זמן ללימוד ועיבוד חווית ההנקה. מוזמנות נשים מניקות, נשים לקראת פרידה המנקה, נשים שנפרדו מההנקה, נשים שרצו להניק ולא ההתאפשר להן ובאופן כללי נשים שרוצות להקדיש ולייחד

בתוכן ועבור עצמן את התקופה

סדנאות והרצאות לחברות וארגונים

מתח משפיע על הגוף, הרגש, ההתנהגות, המחשבה, התפקוד והיחסים. מטרת המפגש הינה להרחיב את חלון הסיבולת  של עובדי החברה. במפגש נגדיר מהו חוסן נפשי, מה הם מרכיביו השונים ויינתנו כלים אשר נחקרו ונמצאו כיעילים לניהול ושימור עצמי, הפחתת מתחים ומניעת שחיקה בכדי שהעובדים יוכלו לחזור לחיות את חייהם, עד כמה שניתן, בצורה מלאה ומאוזנת.

bottom of page