top of page

סדנאות פרידה רגשית מהנקה לנשים

הסדנה מיועדת לנשים שרוצות להקדיש זמן ללימוד ועיבוד חווית ההנקה. מוזמנות נשים מניקות, נשים לקראת פרידה המנקה, נשים שנפרדו מההנקה, נשים שרצו להניק ולא ההתאפשר להן ובאופן כללי נשים שרוצות להקדיש ולייחד בתוכן ועבור עצמן את התקופה., 

bottom of page