פאנל שאלות תשובות - חיים בצל הכאב או לצד הכאב.

מתוך כנס: "מקום לקולנו".