top of page

פודקאסט פרידה רגשית מהנקה


הנקה היא אמנם הליך פיזיולוגי, אבל היא תהליך שנושא עליו תפיסות תרבותיות וחברתיות רבות, מעורר הרבה רגשות, מחשבות, תחושות לא מדוברות… לא מדובר באקט של הזנה בלבד. יש פה ריקוד מורכב וראשוני, מארג שלם של תחילת הקשר בין אמא לתינוק או התינוקת שלה.

כמו להנקה עצמה, לפרידה מהנקה יש הרבה פנים. היא טומנת בחובה אמביוולנטיות וספקטרום רחב שנע בין תחושות טובות של הקלה ושחרור - לתחושות קשות של דכדוך ובדידות.

מה עומד בבסיס הפיזיולוגי של פעולת ההנקה שהופך אותה כך מיוחדת? איך נפרד מהנקה? איך אפשר להתכונן לאירוע שכזה? מי הנשים שנמצאות בסיכון לדכדוך בעקבות האירוע? איך מטפלים?

פרידה מהנקה היא לא רק עניין של מי שההנקה הסתייעה לה. אלא גם לנשים שרצו להניק והנסיבות או המציאות הכתיבו משהו אחר ואז הן נאלצות להיפרד גם מהחלום או הפנטזיה על ההנקה.

כל זאת ועוד בפרק הבא.
Comments


bottom of page