top of page
מסיבת פרידה מהנקה
  • מסיבת פרידה מהנקה

    65.00 ₪מחיר

    הגמילה מהנקה  היא שלב התפתחותי ומשמעותי בקשר בין אם לילדיה. היא מייצרת שינוי בדפוסים, בהרגלים ובתקשורת  שנוצרה בניכם עד כה בזכות ההנקה, ומאפשרת למשהו חדש להתרחש.  ספר ילדים זה מסייע לתיווך הרגשי בשלב הגמילה מההנקה, ומשמש כחפץ מעבר בתהליך הפרידה. הספר בנוי כך שיש מקום גם להדבקת תמונות שלכם, וכבכך הוא הופך להיות לספר האישי שלכם.

    bottom of page